Branschtermer

Din digitala marknadsföringsbyrå

ORDLISTA FÖR BRANSCHTERMER

Det finns mängder av termer som används flitigt i IT-branschen och av digitala marknadsförare. Lär dig branschtermerna med hjälp av vår ordlista för att stärka dina kunskaper.

SEO

SEO står för Search Engine Optimization som på svenska betyder sökmotorsoptimering. När man arbetar med sin SEO innebär det att man hjälper algoritmerna att hitta och ta fram din webbplats för aktuella sökord och sökordsfraser. Därför är det viktigt att man har gjort en noggrann sökordskontroll för att ta reda på vad folk söker på. Är din webbplats sökordsoptimerad kommer sökmotorerna förstå din webbplats och ta fram den som ett resultat när man söker på de sökordsbegrepp som din webbplats innehåller.

SEM

SEM står för Search Engine Marketing som på svenska betyder sökmotorsmarknadsföring.

Alla annonser du ser på sökmotorerna är SEM. Ska man lägga annonser i Google heter annonsverktyget Google Ads (fd.Google Adwords).

För att hamna högt upp på sökmotorerna med annonser krävs det att du har relevant information, kopplade annonser till relevanta landningssidor och att du lägger en budget som matchar konkurrenternas. 

CONTENT

Content betyder Innehåll på svenska. När man pratar om att arbeta med content så kan det innefatta allt från information på webbplatsen till innehåll på sociala medier. Det är viktigt att ha relevant innehåll i alla kanaler ni syns på och inte minst på er webbplats. När man pratar om content på webbplats så är det en Stor fördel om man även kombinerar SEO för att få ett innehåll som matchar sökmotorernas algoritmer. Ju bättre content ni har på er webbplats, desto högre upp hamnar ni i sökmotorerna.

Content kan även vara en del av affärsutvecklingen där ni tar fram innehåll i form av en produkt eller tjänst som matchar kundens behov.

COPY

Copy innebär att man skriver rubriker och texter som uppmuntrar konsumenter att köpa varor eller tjänster. 

För att få så bra innehåll (content) som möjligt är det viktigt att ni är bra på att skriva rätt typ av Copy för att skapa intresse hos besökare.

WEBBANALYS

Webbanalys används för att ta reda på hur det går för ditt företag digitalt. Har du en e-handel kan du koppla på din kassaaktivitet för att koppla dina konverteringar till eventuella kampanjer eller samarbeten för att se vad som genererar bäst för ditt företag. Du kan även ta reda på hur många besökare du har på webbplatsen, vilka sidor de besöker, var de kommer ifrån, vart i världen de befinner sig och hur länge de stannar på webbplatsen och mycket, mycket mer!

Det vanligaste verktyget för webbanalys är Google Analytics som även är kostnadsfritt. (Läs mer under ”Google Analytics”)

BOUNCE RATE

Bounce Rate är ett begrepp som ofta talas om i webbanalys. En bounce är som en ”studs” ut från din webbplats. Har du en hög bounce rate (över 70-80%) så kan det vara en god idé att se över innehållet på just denna sida. Lämnar dina besökare för att du har för lite information, kanske rubriker som inte lockar till läsning eller har du för få CTA (knappar) som kan leda dem vidare på din webbplats?

En bra Bounce Rate ska helst ligga under 50%.

CPC

CPC står för Cost Per Click som på svenska betyder kostnad per klick. Lägger du annonser via Google Ads är det viktigt att ha koll på din CPC för att ta reda på vad det har kostat för att få in dina besökare från annonser och sedan jämföra om det har gett ditt företag någon vinst.

På detta sätt kan du ta reda på vad det kostar att få in dina besökare och vad du betalat för att få en kund och vad du gjort för vinst i och med dina annonseringar.

CTA

CTA står för Call To Action.

En CTA kan vara en knapp, eller rubrik som lockar besökaren att ta sig vidare på din webbplats.

CTR

CTR står för Click Through Rate som på svenska betyder klickfrekvens.

CTR är en kvot som anger hur ofta personer tittar på din annons som också klickar på den. Klickfrekvens (CTR) kan användas för att mäta hur väl dina sökord och annonser fungerar.

  • CTR anger antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen visades: klick ÷ exponeringar = CTR. Om du till exempel får 5 klick och 100 exponeringar blir CTR 5 %.

Ju bättre sökorden och annonserna stämmer överens och knyter an till din verksamhet, desto större är chansen att användarna klickar på din annons när de söker med din sökordsfras.

GOOGLE ADS

Google Ads är verktyget/programmet där du kan skapa annonser för Google.

Den vanligaste metoden är att annonserna vinner en automatisk budgivning och du betalar endast ”budpriset” varje gång någon klickar på din annons. Du kan alltså visas för 500 personer, men betalar bara för de 20 pers som klickar på din annons/länk. Du bestämmer hur mycket pengar du är villig att lägga som högsta bud och Google Ads tar hänsyn till din budget och ger dig en annonsplats när du vunnit budgivningen. Du kan själv kontrollera och mäta av hur mycket pengar du lagt på annonser samt hur många gånger du visats på Google och hur många besökare du fått via annonsen. 

SEARCH CONSOLE

Search Console är ett verktyg från Google som samlar in data på vad dina besökare har googlat på när de hittade din webbplats. 

KEYWORD PLANNER

Keyword planner betyder sökordplanerare och är ett effektivt verktyg i Google Ads som visar hur data på hur många sökningar det gör på specifika sökord som du själv skriver in i sökordsplaneraren. Via detta verktyg kan du ta reda på vilka ord du bör använda dig av när du skriver innehållet på din webbplats.

Ju fler populära sökord du använder dig av, desto större chans har du att synas i sökmotorerna när potentiella kunder söker efter dessa ord, produkter eller tjänster.

GOOGLE TRENDS

Google Trends är ett verktyg från Google där du kan ta reda på vilka sökord eller sökfraser som trendar. Detta verktyg är helt kostnadsfritt och du kan googla på Google Trends för att komma igång med din sökordsanalys på en gång, utan att skapa ett konto. Här kan du även jämföra olika ord för att se hur de trendar och även kolla sökordstrenderna i alla olika länder runtom i världen.

Sökordsanalys är viktigt när du ska skriva text och skapa innehåll (content) till din webbplats. Se till att använda sökord som folk söker på -annars dyker du inte upp i sökmotorerna!

REMARKETING

Remarketing är ett sätt att synas för personer som tidigare har varit inne på din webbplats eller mobilapp. Med Remarketing kan du placera dina annonser strategiskt framför dessa målgrupper när de söker på Google. Det hjälper dig att öka medvetenheten för ditt varumärke eller att påminna dessa målgrupper om att genomföra ett köp.

Använd Remarketing som en strategisk del av din annonsering oavsett om du vill öka din försäljning, få fler registreringar eller stärka medvetenheten om ditt varumärke.

CRO

CRO står för Conversion Rate Optimization som på svenska betyder konverteringsoptimering.

CRO är en systematisk process för att öka andelen besökare på webbplatsen som gör en önskad åtgärd. Exempel på det kan vara att de fyller i ett formulär, blir kunder eller liknande. CRO-processen innebär att du förstår hur användarna beter sig på din webbplats, vilka åtgärder de tar och vad som eventuellt hindrar dem från att uppfylla dina uppsatta företagsmål.
 
 

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics är Googles egna webbanalysverktyg. Google Analytics förkortas ofta med GA. 

Goolge Analytics är helt kostnadsfritt och amvänds av de allra flesta företag idag. Här kan du få information om hur många besökare du har på sin webbplats, vilka kategorisidor de besöker, hur länge de stannar på din webbplats, vart de kommer ifrån (Google sök eller från social media etc.) var de befinner sig (land/stad)

GA

GA är en förkortning av Google Analytics. Se beskrivning av  Google Analytics.

CR

CR är en förkortning av Conversion Rate. På svenska betyder det konverteringsgrad.

Konverteringsfrekvensen beräknas genom att helt enkelt ta antalet konverteringar och dividera det med antalet totala annonsinteraktioner som kan spåras till en konvertering under samma tidsperiod. Om du till exempel får 50 konverteringar från 1 000 interaktioner är din konverteringsfrekvens 5 %, eftersom 50 ÷ 1 000 = 5 %. 

Använd Konverteringsspårningför att mäta dina konverteringsfrekvenser och utgå sedan från dem när du fattar annonseringsbeslut.

SOCIAL MEDIA

Social Media innefattar all typ av sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, Pinterest, Twitter, Linkedin mfl.

Många använder sig av Sociala medier för att komma närmare sina kunder men även för att visa sig mer ”transparent” till omvärlden. På sociala medier kan du med fördel visa det som inte syns på er webbplats, t ex. hur ni jobbar på kontoret, vad ni har för värderingar m.m. Perfekt sätt att visa sig mer ”mänsklig”!

Du kan även skapa annonser som syns för de som inte följer ditt konto.

SoMe

SoMe är förkortning på Social Media. 

Konvertering

När man nämner konvertering kan det innefatta ett sälj/köp, kontaktförfrågan, ett uppsatt mål såsom att en besökare har varit inne på webbplatsen mer än 2 min. 

Exempel på konvertering:

Makrokonvertering:

  • Köp av produkt/tjänst
  • Offertförfrågan

Mikrokonvertering:

  • Prenumerera på nyhetsbrev
  • Följa er på sociala medier

SITEMAP

Sitemap betyder på svenska webbplatskarta. Sökrobotar (som t ex. Googles algoritmer) läser den här filen för att kunna söka igenom webbplatsen på ett smartare sätt. Det kan till exempel vara information till sökrobotarna som när sidan uppdaterades senast, hur ofta sidan har ändrats för att snabbt uppdatera innehållet på sökmotorerna.

Med hjälp av en sitemap läser sökmotorerna av din webbplats snabbare och du har större möjlighet att hamna högre upp i sökmotorerna.

ROI

ROI står för Return Of Investment som på svenska betyder avkastning på investering. 

Med ROI kan du ta reda på hur stor vinst du har gjort på dina annonser jämfört med hur mycket pengar du har lagt på dem. 

Exempel 

Anta att du har en produkt som kostar 100 kronor att producera och att du säljer den för 200 kronor. Du säljer sex stycken sådana produkter tack vare annonserna i Google Ads. Den totala försäljningssumman är 1 200 kronor och Google Ads-kostnaden är 200 kronor. Avkastningen är då (1200-(600+200))/(600+200) eller 50 %. 

(källa: https://support.google.com/google-ads/answer/14090?hl=sv)

KPI

När man nämner konvertering kan det innefatta ett sälj/köp, kontaktförfrågan, ett uppsatt mål såsom att en besökare har varit inne på webbplatsen mer än 2 min.